top of page

Wat is TAPS?

Tweeling anemie polycythemie sequentie (TAPS) is een aandoening die kan voorkomen bij  monochoriale tweelingzwangerschappen. Monochoriale tweelingen zijn identiek (eeneiig) en  delen één placenta (moederkoek).  Door middel van vaatverbindingen op de moederkoek staan de bloedsomlopen van de tweelingen met elkaar in verbinding. In de normale situatie is de bloedstroom tussen de twee kinderen in evenwicht. 

Gezonde monochoriale tweelingen

Kind 

A

Kind 

B

Monochoriale tweelingen met TAPS

Kind 

A

Kind 

B

Handtekening_groot.png
Handtekening_groot.png

Bij TAPS is de bloedstroom tussen de kinderen uit balans. Dit wordt veroorzaakt door verkeerd aangelegde vaatverbindingen op de placenta. De vaatverbindingen bij TAPS zijn heel erg klein, en het zijn er vaak heel weinig (soms maar eentje). Door deze kleine vaatverbindingen geeft het ene kind (de donor) te veel bloed aan het andere kind (de ontvanger, of recipiënt). Op deze manier krijgt de donor een bloedarmoede (anemie) en de ontvanger juist te dik bloed (polycythemie). In tegenstelling tot het tweelingtransfusie syndroom (TTS) is er bij TAPS geen sprake van grote vruchtwaterverschillen. Hierdoor merkt de zwangere vaak niet dat TAPS aan het ontwikkelen is. Typisch voor TAPS is dat bij de geboorte is de donor bleek en de ontvanger juist rood. Zowel een bloedarmoede als te dik bloed is niet goed voor de gezondheid van de kinderen.

 

TAPS kan spontaan ontstaan bij een monochoriale tweelingzwangerschap en wordt dan spontane TAPS genoemd. TAPS kan ook ontwikkelen na laserbehandeling voor TTS waarbij één of meerdere heel kleine vaatjes niet zijn dichtgebrand, dit heet dan post-laser TAPS. Spontane TAPS ontstaat bij 3-5% van de monochoriale tweelingen. Post-laser TAPS ontstaat in 4-16% van TTS-tweelingen die behandeld zijn met laserbehandeling.

bottom of page