top of page

Kindertijd 

Het is belangrijk om de ontwikkeling van kinderen die TAPS hebben gehad goed te volgen. 

In het LUMC is het volgen van de langetermijnontwikkeling standaardzorg voor tweelingen die foetale therapie hebben gehad. Tijdens een ontwikkelingsonderzoek wordt er spelenderwijs getest wat een kind op dat moment al wel en niet kan. 

Langetermijnuitkomsten 

Uit recent onderzoek is gebleken dat een ontwikkelingsachterstand bij ongeveer 9% van de kinderen die TAPS hebben gehad, voorkomt. Bij kinderen die TAPS hebben ontwikkeld na laserbehandeling voor TTS , is er geen verschil tussen de donor en ontvanger op de lange termijn. Bij de kinderen die de spontane vorm van TAPS hebben gehad, heeft de donor meer kans op ontwikkelingsproblemen dan de ontvanger. Ook hebben de TAPS donoren een verhoogde kans op slechthorendheid. 

Hoi
bottom of page