top of page

Onderzoek naar de beste behandeling voor TAPS

Er zijn verschillende manieren om TAPS voor de geboorte te behandelen: laserbehandeling, transfusies, selectieve reductie, afwachtend beleid en vroegtijdig bevallen.  Op dit moment is het nog niet duidelijk wat de beste therapie voor TAPS is. 

 

Om hierachter te komen, is het LUMC een wereldwijd onderzoek gestart, genaamd ‘The TAPS Trial’. Met dit onderzoek hoopt het LUMC over een aantal jaar te weten hoe tweelingen met TAPS het beste voor de geboorte behandeld moeten worden.

Voor dit onderzoek is deelname van patiënten noodzakelijk. Daarom zult u, wanneer u gediagnosticeerd wordt met TAPS stadium 2 of hoger en tussen de 20-28 weken zwanger bent, benaderd worden om mee te doen aan dit onderzoek. Als u toestemming voor deelname geeft, zal door middel van loting bepaald worden of u behandeld wordt met lasertherapie of met de standaardtherapie (bestaande uit: afwachtend beleid of bloedtransfusies, en/of vroegtijdig bevallen).

 

Behalve de loting zullen er in het kader van dit onderzoek geen extra handelingen verricht worden. Alle zorg die u zult ontvangen, zal onderdeel zijn van de standaard klinische zorg voor monochoriale tweelingen met TAPS. 

Laserbehandeling

Loting

Standaardbehandeling

In The TAPS Trial zal er gekeken worden naar een aantal uitkomsten: bij welke zwangerschapsduur de tweeling geboren wordt, naar vroeggeboorteproblemen (bijv. ademhalingsproblemen) en overlijden, naar bijwerkingen van de behandeling (bijv. vroegtijdig gebroken vliezen) en naar bloedproblemen bij de tweeling na geboorte (bijv. bloedarmoede). Daarnaast zal op de leeftijd van 2 jaar met een ontwikkelingsonderzoek worden onderzocht hoe de kinderen op dat moment  functioneren. 

Zwangerschapsduur

bij geboorte

Lung_TAPS_witte_achtergrond.png

Vroeggeboorte-problemen en overlijden

Transfusie icon.png

Bloedproblemen ten gevolge van TAPS

Gele druppel_achtergrond.png

Bijwerkingen van de behandeling

Langetermijn-

ontwikkeling

bottom of page