top of page

Hoe ontstaan tweelingen?

Er bestaan twee soorten tweelingen: de twee-eiige en de eeneiige tweelingen. Twee-eiige tweelingen ontstaan wanneer twee verschillende eicellen bevrucht worden door twee verschillende zaadcellen. Er worden dan uiteindelijk twee kinderen geboren die genetisch niet identiek zijn. Dit kunnen twee jongens of twee meisjes zijn, maar ook een jongen en een meisje. Bij eeneiige tweelingen wordt één eicel bevrucht door één zaadcel. Tijdens de eerste delingen van de bevruchte eicel vindt er onverwachts een splitsing plaats, waardoor de twee nieuwe klompjes cellen zich uiteindelijk allebei gaan vormen tot een embryo. Omdat deze twee embryo's afkomstig zijn van dezelfde eicel en zaadcel, hebben zij hetzelfde erfelijk materiaal: ze zijn genetisch identiek. 

TWEE-EIIG

EENEIIG

Naast het onderscheid tussen een- en twee-eiige tweelingen, worden tweelingen ook ingedeeld op basis van het aantal placenta's en het aantal vruchtzakken.

Wanneer er twee placenta's zijn, wordt de tweelingzwangerschap dichoriaal genoemd (di = 2, chorion = placenta), wanneer de tweeling één placenta deelt, wordt dit monochoriaal (mono = 1, chorion = placenta) genoemd. Als allebei de kinderen in hun eigen vruchtzak zitten, heet dit diamniotisch (di = 2, amnion = vruchtzak) genoemd. Wanneer de tweeling een vruchtzak deelt, heet dit een monoamniotische zwangerschap.

Tweelingschema NL.png

Twee-eiige tweelingen hebben altijd allebei hun eigen vruchtzak en een eigen placenta. Bij eeneiige tweelingen ligt dat iets ingewikkelder: het moment van splitsing van de bevruchte eicel bepaalt of de kinderen een placenta en vruchtzak delen. Wanneer de splitsing binnen 3 dagen na de bevruchting plaatsvindt, heeft de eeneiige tweeling net zoals de twee-eiige tweeling 2 placenta's en 2 vruchtzakken (dichoriaal diamniotisch). Wanneer de splitsing tussen 4-8 dagen plaatsvindt, deelt de tweeling 1 placenta, maar hebben ze nog steeds hun eigen vruchtzak. Als de splitsing tussen de 9-12 dagen plaatsvindt, zal de tweeling zowel 1 placenta als 1 vruchtzak delen. In de afbeelding hieronder wordt dit proces schematisch weergegeven. 

TWEE-EIIG

EENEIIG

Dichoriaal Diamniotisch

2 placenta's

2 vruchtzakken

Dichoriaal Diamniotisch

2 placenta's

2 vruchtzakken

Splitsing

Dag 1-3

Dag 4-8

Dag 9-12

Monochoriaal Diamniotisch

1 placenta

2 vruchtzakken

Monochoriaal Monoamniotisch

1 placenta

1 vruchtzak

bottom of page