top of page

TAPS voor de geboorte behandelen

Op dit moment is het nog niet duidelijk wat de beste behandeling is voor TAPS. Er zijn verschillende behandelingen beschikbaar:

Laser_groen.png

Laserbehandeling

Een laserbehandeling is te vergelijken met een kijkoperatie en is een ingreep waarbij de oorzaak van TAPS wordt aangepakt tijdens de zwangerschap. Er wordt via de buikwand van de moeder een foetoscoop (camera) met een laserdraad de baarmoeder ingebracht. De vaatverbindingen worden zichtbaar gemaakt en vervolgens met behulp van de laser één voor één doorgebrand. Op deze manier wordt de gedeelde bloedsomloop kunstmatig gescheiden en herstellen de kinderen in principe van TAPS.

Transfusies in de baarmoeder

TAPS kan tijdens de zwangerschap ook behandeld worden met transfusies in de baarmoeder. Bij een zogenaamde intra-uteriene bloedtransfusie (IUT), krijgt het kind met bloedarmoede via de navelstreng of via de buik extra bloed toegediend. Indien de arts het noodzakelijk acht, kan er ook gekozen worden voor een wisseltransfusie (PET) bij de ontvanger. Bij deze behandeling wordt het dikke bloed van de polycythemische baby afgetapt en langzaam vervangen door vocht. Omdat deze transfusies een tijdelijk effect hebben, is het herhalen van de behandeling vaak noodzakelijk.

Afwachten

Wanneer er voor een afwachtend beleid wordt gekozen, wordt er geen behandeling tijdens de zwangerschap uitgevoerd, maar zal de gezondheid van de kinderen nauwlettend in de gaten gehouden worden met echo. Afhankelijk van de ernst van de TAPS worden de echocontroles dan opgeschroefd tot één en soms tot twee keer per week. Als het blijkt dat het slechter gaat met de tweeling, kunt u worden opgenomen om de conditie van de baby’s door middel van een cardiotocografie (CTG) nog beter te monitoren. Indien er verdere verslechtering optreedt, kan alsnog voor een behandeling of vroegtijdige bevalling gekozen worden.

Vroegtijdig bevallen

Daarnaast kan er bij een zwangerschap met TAPS gekozen worden voor vroegtijdige bevalling. Normaalgesproken worden alle monochoriale tweelingzwangerschappen ingeleid bij 36 weken, maar soms komt het voor dat een tweeling met TAPS zo ziek is, dat het beter is om de kinderen geboren te laten worden dan de zwangerschap nog voort te zetten. Omdat de kinderen dan te vroeg worden geboren, zullen ze opgenomen en behandeld worden in een couveuse in het ziekenhuis. 

Selectieve reductie

Bij een zwangerschap met TAPS is selectieve reductie ook een optie. Bij selectieve reductie wordt de navelstreng bij één van de twee kinderen dichtgemaakt, waarna dit kind overlijdt. Deze behandeling is erop gericht om de overlevingskansen van het andere kind te vergroten. Voor deze behandeling kan gekozen worden wanneer één kind ernstig ziek is, wanneer andere behandelopties technisch niet mogelijk zijn of op verzoek van de ouders.

bottom of page